Tổng hợp nhập mua theo nhà cung cấp – Nhiều kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 09/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp nhập mua theo nhà cung cấp – nhiều kỳ theo mẫu: 

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC mua hàng theo tk /  Tổng hợp nhập mua theo ncc – Nhiều kỳ.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Kỳ báo cáo: chọn Ngày/ Tuần/Tháng/Quý/Nửa năm/Năm để  lên các báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/nửa năm/năm.

+ Số kỳ báo cáo: Nhập số kỳ lên báo cáo.

+ Ngày bắt đầu: Nhập thời gian bắt đầu lấy số liệu báo cáo.

+ Tk có: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản có cần xem báo cáo, chương trình đang hiển thị ngầm định tk 331. Bắt buộc nhập.

+ Ds tk đ.ứng: Chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản đối đứng với tài khoản trên (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy). Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các tài khoản.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận