1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả
 4. Báo cáo hàng nhập mua
 5. Tổng hợp mua hàng của 1 mặt hàng/nhóm hàng cho nhiều kỳ

Tổng hợp mua hàng của 1 mặt hàng/nhóm hàng cho nhiều kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 13/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp mua hàng của 1 mặt hàng/nhóm hàng cho nhiều kỳ theo mẫu: 

Chi tiết từng kỳ:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC hàng nhập mua / Tổng hợp mua hàng của 1 mặt hàng/nhóm hàng cho nhiều kỳ.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Ds mã nx (tk có): Chương trình hiển thị ngầm định các tài khoản: 331, 341, 111 và 141. Có thể chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản khác có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy).

+ vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Tk vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả tài khoản.

+ Nhóm vật tư 1, 2, 3: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhóm vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các nhóm.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả nhà cung cấp.

+ Kỳ báo cáo: chọn Ngày/ Tuần/Tháng/Quý/Nửa năm/Năm để  lên các báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/nửa năm/năm.

+ Số kỳ báo cáo: Nhập số kỳ lên báo cáo.

+ Ngày bắt đầu: Nhập thời gian bắt đầu lấy số liệu báo cáo.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận