Tổng hợp hàng xuất – nhiều kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 11/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp hàng xuất – nhiều kỳ theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Thực hiện tại menu:

Tồn kho \ Báo cáo xuất kho \ Tổng hợp hàng xuất – nhiều kỳ.

  • Màn hình điều kiện lọc: 

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Kỳ báo cáo: chọn Ngày/ Tuần/Tháng/Quý/Nửa năm/Năm để  lên các báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/nửa năm/năm.

+ Số kỳ báo cáo: Nhập số kỳ lên báo cáo.

+ Ngày bắt đầu: Nhập thời gian bắt đầu lấy số liệu báo cáo.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các nhà cung cấp.

+ D.s mã nx (tk nợ): Có thể chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản khác có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy).

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Tk có: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản nợ cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả tài khoản.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận