1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tồn kho
 4. Báo cáo nhập kho
 5. Tổng hợp hàng nhập – so sánh giữa 2 kỳ

Tổng hợp hàng nhập – so sánh giữa 2 kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 02/08/2021 – Ngày cập nhật: 10/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp hàng nhập – so sánh giữa 2 kỳ theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Tồn kho \ Báo cáo nhập kho \ Tổng hợp hàng nhập – so sánh giữa 2 kỳ.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Kỳ 1, c.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo của kỳ 1.

+ Kỳ 2, c.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo của kỳ 2.

+ Mã ncc (nhà cung cấp): Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các nhà cung cấp.

+ D.s mã nx (tk có): Có thể chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản khác có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy).

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các vật tư.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận