Tổng hợp hàng nhập mua nhóm theo nhiều đối tượng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 03/08/2021 – Ngày cập nhật: 29/12/2022

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp hàng nhập mua nhóm theo nhiều đối tượng theo mẫu: 

Có thể nhóm cho 1 hoặc nhiều đối tượng sau:

  • Vật tư
  • NCC (nhà cung cấp)
  • Tk nợ
  • Mã nx (tk có)
  • Kho
  • Bpht (bộ phận hạch toán)
  • Dự án
  • Đvcs (đơn vị cơ sở).

Mẫu báo cáo nhóm theo tất cả đối tượng:

Mẫu báo cáo nhóm theo vật tư:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC hàng nhập mua /  Tổng hợp hàng nhập mua nhóm theo nhiều đối tượng.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:
  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Nhóm theo: Chọn tất cả hoặc 1 hoặc nhiều đối tượng.
  • Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả nhà cung cấp.
  • Tk nợ: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản nợ cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả tài khoản.
  • Ds mã nx (tk có): Chương trình hiển thị ngầm định các tài khoản: 331, 341, 111 và 141. Có thể chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản khác có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy). Bắt buộc nhập.
  • kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.
  • Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.
 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận