Tổng hợp doanh thu theo kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 30/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp doanh thu theo kỳ (ngày, tuần, tháng, quý, nửa năm, năm) theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Bán hàng / BC bán hàng theo tài khoản / Tổng hợp doanh thu theo kỳ.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Kỳ báo cáo: Chọn Ngày/ Tuần/Tháng/Quý/Nửa năm/Năm để  lên các báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/nửa năm/năm.

+ Số kỳ báo cáo: Nhập số kỳ lên báo cáo.

+ Ngày bắt đầu:  Nhập ngày bắt đầu lấy số liệu báo cáo.

+ Tk dt (tài khoản doanh thu): Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản doanh thu cần xem báo cáo, chương trình đang ngầm định là tk 511. Bắt buộc nhập.

+ Tk đ.ứng: Lên báo cáo những phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản vừa chọn ở trên. Nhấp chuột vào “Ds các tk” để chọn tài khoản đối ứng.Có thể bỏ trống.

+ Tk gv (giá vốn): Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản giá vốn cần xem báo cáo, chương trình đang ngầm định là 632. Có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các tài khoản giá vốn.

+ Tk thuế: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản thuế cần xem báo cáo, chương trình đang ngầm định là 3331. Có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các tài khoản thuế.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận