Tổng hợp chi phí và tính giá thành đơn vị sản phẩm

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/03/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Chức năng

Tổng hợp chi phí và tính giá thành cho các sản phẩm có nhập kho trong kỳ sau khi các chi phí đã được tập hợp và phân bổ xong ở các bước trước đó theo từng yếu tố chi phí – mã thpbcp.

Chương trình sẽ cộng chi phí theo từng yếu tố để ra giá thành đơn vị và tổng giá thành của sản phẩm nhập kho trong kỳ.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất\Tính và cập nhật giá sản phẩm\Tổng tập hợp chi phí và tính giá thành đơn vị sản phẩm.

 • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc để thực hiện tính toán

Truy cập menu, chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Nhập kỳ tính toán giá thành.

Nhập số lsx và/hoặc mã bpht: nếu như muốn tính riêng cho một lsx hoặc một bpht cụ thể. Hoặc để trống – khi tính cho tất cả các sản phẩm.

Mã ĐVCS: Ngầm định là ĐVCS hiện tại, có thể đổi lại tại màn hình chính.

Nhấn “Nhận” để chương trình thực hiện tính toán.

Bước 2. Thực hiện tính toán

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.
Chương trình sẽ cộng chi phí theo từng yếu tố để ra giá thành đơn vị của các sản phẩm có nhập kho trong kỳ.

Bước 3. Xem kết quả tính toán

Sau khi tính toán xong thì chương trình sẽ hiện lên kết quả giá thành cuối (số tổng, không theo yếu tố chi phí) cho các đối tượng tính giá thành có nhập kho trong kỳ: đơn giá và tổng giá thành nhập kho.

Có thể kết xuất kết quả tính toán ra excel khi chọn “Kết xuất”.

Kết quả trên còn có thể xem tại báo cáo: 

   1. Giá thành sản xuất\Báo cáo giá thành sản phẩm\Thẻ tính giá thành các sản phẩm
   2. Giá thành sản xuất\Báo cáo giá thành sản phẩm\Bảng giá thành các sản phẩm
   3. Giá thành sản xuất\Báo cáo giá thành sản phẩm\Bảng giá thành nhiều kỳ của các sản phẩm.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận