Tổng hợp bán hàng nhóm theo nhiều đối tượng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 29/07/2021 – Ngày cập nhật: 29/12/2022

1. Chức năng

Lên bảng tổng hợp bán hàng nhóm theo nhiều đối tượng.

Có thể nhóm cho 1 hoặc nhiều đối tượng sau:

  • Khách hàng
  • Mã nx (tk nợ)
  • Tk dt (tài khoản doanh thu)
  • Kho
  • Nvbh (nhân viên bán hàng)
  • Bpht (Bộ phận hạch toán)
  • Dự án
  • Đvcs (đơn vị cơ sở).

Ví dụ 1. Mẫu báo cáo nhóm theo tất cả các đối tượng:

Ví dụ 2. Mẫu nhóm theo vật tư:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Bán hàng / BC bán hàng / Tổng hợp bán hàng nhóm theo nhiều đối tượng.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:
  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Nhóm theo: Có thể chọn tất cả hoặc 1 hoặc nhiều đối tượng.
  • Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả khách hàng.
  • Mã nx (tk nợ): Có thể chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản khác có số liệu phát sinh. Có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các tài khoản.
  • Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.
  • Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.
 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận