Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/05/2022 – Ngày cập nhật: 17/05/2022

 

1. Chức năng

Lên tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Báo cáo thuế\Báo cáo thuế GTGT\Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ Từ tháng… Đến tháng… : Khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Mã hồ sơ khai DAĐT

Là dạng chữ số, cho phép nhập tối đa 10 số. Kỳ lọc báo cáo từ tháng 1/2021 sẽ bắt buộc nhập mã hồ sơ khai DAĐT.

Chỉ cho phép khai báo khi tham số hệ thống stt “200 – Xuất dữ liệu sang chương trình kê khai thuế” là 3 hoặc 4.

+ Bổ sung (lần): Bổ sung lần thứ mấy (nếu có).

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận