Tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN)

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Chức năng

Tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN, TT80/2021).

Đối tượng kê khai tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 05/QTT gồm có:

  • Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Thuế thu nhập cá nhân\BC thuế TNCN\Tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN, TT80/2021).

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ Từ tháng …đến tháng:  Khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Mã bộ phận: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận sử dụng cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các bộ phận sử dụng.

+ Bổ sung (lần): Bổ sung lần thứ mấy (nếu có).

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận