Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN)

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Chức năng

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN, TT80/2021).

Đối tượng kê khai tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 06/TNCN gồm có các tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ:

 • Đầu tư vốn
 • Chuyển nhượng chứng khoán
 • Bản quyền
 • Nhượng quyền thương mại
 • Trúng thưởng của các cá nhân cư trú và các nhân không cư trú
 • Kinh doanh của cá nhân không cư trú
 • Tổ chức, các nhân chuyển nhượng vốn của các nhân không cư trú.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Thuế thu nhập cá nhân\BC thuế TNCN\Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN, TT80/2021).

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Tháng: Nhập tháng để lấy số liệu báo cáo. Khi nhập theo tháng thì trường “Quý” mặc định về số 0.

+ Quý: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo theo quý. Khi nhập theo quý thì trường “Tháng” mặc định về số 0.

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ Mã bộ phận: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận sử dụng cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các bộ phận sử dụng.

+ Bổ sung (lần): Bổ sung lần thứ mấy (nếu có).

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận