Tính và hạch toán chi phí trả trước, phân bổ định kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/06/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Hạch toán

Một số chi phí được trả trước và sau đó được trích vào chi phí hàng kỳ. 

Ví dụ:

 • Tiền thuê nhà
 • Tiền bảo hiểm pccc
 • Tiền quảng cáo
 • Tiền internet…

Khi trả trước (mua):

Nợ Tk 24218 – Chi phí trả trước

Nợ TK 1331 – Thuế gtgt đầu vào

Có TK 331 – Phải trả cho nhà cung cấp

Định kỳ trích đưa vào chi phí

Nợ TK 6237, 6277, 6417, 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài

Có TK 24218 – Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Hướng dẫn thực hiện

Có 2 trường hợp:

 1. Tính toán phân bổ chi phí bên ngoài và nhập số liệu vào phần mềm.
 2. Sử dụng phần mềm để theo dõi khoản chi phí trả trước, định kỳ tính và tạo bút toán phân bổ chi phí chuyển vào sổ cái.

2.1. Trường hợp 1: Tính toán phân bổ chi phí bên ngoài và nhập số liệu vào phần mềm

 • Menu thực hiện

Tổng hợp/Phiếu kế toán

 • Màn hình nhập liệu

Xem hướng dẫn chi tiết tại “Phiếu kế toán

2.2. Trường hợp 2: Sử dụng chức năng tạo bút toán phân bổ định kỳ

Trong phần mềm, tại phân hệ tổng hợp có chức năng khai báo bút toán phân bổ  định kỳ và sau đó định kỳ thực hiện tạo bút toán hạch toán vào sổ cái.

 1. Khai báo bút toán phân bổ định kỳ
 2. Tạo bút toán phân bổ định kỳ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận