Tính và hạch toán chi phí lương và các khoản bảo hiểm

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/06/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Hạch toán

Vào cuối mỗi kỳ cần phải tính chi phí tiền lương, tiền công cho người lao động để tập hợp các chi phí liên quan đến sản xuất (nếu có) hoặc chi phí để xác định kết quả kinh doanh.

Hạch toán chi phí lương và các khoản bảo hiểm

Nợ 622, 6271, 6411, 6421 – Chi tiết cho các đối tượng tập hợp chi phí

Có 334 – Lương phải trả

Có 3383 – Bảo hiểm xã hội – doanh nghiệp trả

Có 3384 – Bảo hiểm y tế – doanh nghiệp trả

Có 3386 – Bảo hiểm thất nghiệp – doanh nghiệp trả

Có 3382 – Kinh phí công đoàn – doanh nghiệp trả

Nợ 334 – Trừ vào lương phải trả

Có 3383 – Bảo hiểm xã hội – nhân viên nộp

Có 3384 – Bảo hiểm y tế – nhân viên nộp

Có 3386 – Bảo hiểm thất nghiệp – nhân viên nộp

Có 3382 – Kinh phí công đoàn – nhân viên nộp

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tổng hợp/Phiếu kế toán.

Xem hướng dẫn chi tiết tại “Phiếu kế toán

 • Màn hình nhập thông tin

Ví dụ: Chi lương và các khoản bảo hiểm trích theo lương T12/2020 cho bộ phận bán hàng và văn phòng, trong đó:

Bộ phận bán hàng gồm 5 nhân viên:

  • Lương thực lãnh (lương tháng + phụ cấp tiền ăn trưa + hoa hồng): 10.000.000 đồng/tháng/nhân viên.
  • Lương đóng bảo hiểm xã hội: 4.850.000 đồng/tháng/nhân viên.

Bộ phận văn phòng gồm 4 nhân viên:

  • Lương thực lãnh (lương tháng + phụ cấp tiền ăn trưa): 9.000.000 đồng/tháng/nhân viên
  • Lương đóng bảo hiểm xã hội: 4.850.000 đồng/tháng/nhân viên

Tạo phiếu kế toán ghi nhận bút toán chi phí lương T12/2020.

Tạo phiếu kế toán các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ và chi phí trừ vào lương nhân công.

Lưu ý:

  • Do có nhiều nhóm định khoản khác nhau vì vậy cần nhóm các định khoản này để phần mềm nhận biết và kiểm tra.
  • Chi phí lương và chi phí bảo hiểm… có thể nhập trên 1 phiếu kế toán.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận