Tính và hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/06/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Hạch toán

Nợ 6234, 6274, 6414, 6424 – Chi tiết cho các đối tượng tập hợp chi phí

Có 214 – Khấu hao TSCĐ

2. Hướng dẫn thực hiện

Có 2 trường hợp:

 1. Tính khấu hao bên ngoài và nhập số liệu vào phần mềm.
 2. Sử dụng phần mềm để quản lý TSCĐ, tính và tạo bút toán khấu hao từ phân hệ quản lý TSCĐ chuyển vào sổ cái.

2.1. Trường hợp 1: Tính chi phí TSCĐ bên ngoài và nhập số liệu vào phần mềm

 • Menu thực hiện

Tổng hợp/Phiếu kế toán

 • Màn hình nhập liệu

Xem hướng dẫn chi tiết tại “Phiếu kế toán

2.2. Trường hợp 2: Sử dụng phân hệ quản lý TSCĐ để tính toán và tạo bút toán chi phí khấu hao

Sau khi đã khai báo đầy đủ các thông tin về TSCĐ phát sinh trước đó và trong kỳ, cuối tháng thực hiện các bước sau:

 1. Tính khấu hao TSCĐ
 2. Khai báo hệ số phân bổ khấu hao TSCĐ
 3. Tính phân bổ khấu hao TSCĐ
 4. Tạo bút toán chi phí khấu hao TSCĐ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận