Tính và hạch toán chi phí CCDC

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/06/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Hạch toán

Nợ 6233, 6273, 6413, 6423 – Chi phí CCDC (Chi tiết cho các đối tượng tập hợp chi phí)

Có 242 – Chi phí trả trước

2. Hướng dẫn thực hiện

Có 2 trường hợp:

 1. Tính chi phí bên ngoài và nhập số liệu vào phần mềm.
 2. Sử dụng phần mềm để quản lý CCDC, tính và tạo bút toán chi phí từ phân hệ quản lý CCDC chuyển vào sổ cái.

2.1. Trường hợp 1: Tính chi phí CCDC bên ngoài và nhập số liệu vào phần mềm

 • Menu thực hiện

Tổng hợp/Phiếu kế toán

 • Màn hình nhập liệu

Xem hướng dẫn chi tiết tại “Phiếu kế toán

2.2. Trường hợp 2: Sử dụng phân hệ quản lý CCDC để tính toán và tạo bút toán hạch toán chi phí

Sau khi đã khai báo đầy đủ các thông tin về CCDC phát sinh trước đó và trong kỳ, cuối tháng thực hiện các bước sau:

 1. Tính trích chi phí CCDC
 2. Khai báo hệ số phân bổ chi phí CCDC
 3. Tính phân bổ chi phí CCDC
 4. Tạo bút toán chi phí CCDC.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận