Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2023

1. Chức năng

Khi thực hiện các giao dịch thu/chi ngoại tệ thì chương trình tính toán và áp ngay tỷ giá ghi sổ (tggs) cho các tài khoản gốc ngoại tệ.

Tuy nhiên trong trường hợp có những sửa đổi, thêm xóa chứng từ, kể cả các chứng từ không phải thu/chi nhưng liên quan đến các tài khoản gốc ngoại tệ, thì tggs đã tính toán trước đó có thể bị sai lệch.

Để xác định lại tggs thì phải lọc chứng từ thu/chi ra và lưu lại hoặc sử dụng tính năng tính lại và cập nhật lại tggs cho các giao dịch thu/chi ngoại tệ.

Các tài khoản vốn bằng tiền có gốc ngoại tệ sẽ tính tggs theo phương pháp trung bình di động (chương trình sẽ tính đúng trung bình di động theo ngày).

Phương pháp tính tggs của các tài khoản gốc ngoại tệ khai báo khi khai báo “danh mục tài khoản”.

2. Menu thực hiện

Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ thực hiện tại menu:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ\Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ.

3. Hướng dẫn thực hiện

Màn hình khai báo điều kiện tính toán:

Chương trình sẽ dựa vào danh mục tài khoản có gốc ngoại tệ với phương pháp tính tggs lựa chọn để lọc ra các tài khoản cần tính tggs và thực hiện tính toán theo số dư đầu kỳ, các phát sinh tăng giảm trong kỳ.

Sau khi thực hiện thành công, chương trình hiện thông báo.

Kết quả tính toán tggs có thể xem tại báo cáo “Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\Sổ chi tiết của một tài khoản”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận