Tính và cập nhật giá xuất kho

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 14/06/2021 – Ngày cập nhật: 14/06/2021

Giá xuất kho của hàng hóa vật tư có thể được tính ngay khi lập phiếu xuất hoặc được tính vào cuối kỳ. Điều này phụ thuộc vào phương pháp tính giá xuất kho của hàng hóa vật tư.

Nếu giá xuất kho được tính theo phương pháp trung bình tháng thì trong kỳ khi xuất giá chưa được tính. Chỉ vào cuối kỳ mới tính và áp giá cho các phiếu xuất kho.

Các trường hợp còn lại: giá đích danh, giá trung bình di động, giá nhập trước xuất trước thì được tính ngay khi lập phiếu xuất. Tuy nhiên có trường hợp khi lập phiếu xuất vẫn chưa đủ thông tin để tính toán hoặc có sự thay đổi, sửa lại số liệu thì cuối kỳ phải tính lại.

Dưới đây là hướng dẫn cách tính và cập nhật giá xuất kho cho từng phương pháp:

  1. Tính giá trung bình tháng
  2. Tính giá trung bình di động
  3. Tính giá nhập trước xuất trước

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận