Tính và áp giá xuất kho theo dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

Hiện chương trình cho phép tính giá tồn kho theo dự án theo các phương pháp sau:

    1. Đích danh
    2. Trung bình tháng
    3. Trung bình di động.

Giá nhập trước xuất trước chưa tính được theo dự án.

Nếu vật tư khai báo tính giá đích danh thì khi lập phiếu xuất người sử dụng tự phải nhập giá xuất và chương trình 

Nếu vật tư khai báo tính giá trung bình tháng thì tính giá tại menu:

Tồn kho\Tính giá tồn kho\Tính giá trung bình tháng.

Cùng chung cùng 1 menu tính giá trung bình cho vật tư không theo dõi tồn theo dự án.

Nếu vật tư khai báo tính giá trung bình di động, cần tính lại vào cuối tháng thì tính tại menu:

Tồn kho\Tính giá tồn kho\Tính giá trung bình di động theo ngày.

Trước hết phải khai báo tham số tùy chọn phương án tính giá trung bình. Khai báo tại Tham số hệ thống tab Kho:

Khai báo tham số Stt 710 – “Cách tính giá tb cho v.tư có ở nhiều kho”. Có 3 lựa chọn:

1 –  Một giá chung

2 – Giá riêng cho từng kho (và dự án)

3 – Giá riêng cho từng kho và lô”. 

Chọn 1: Nếu cùng 1 vật tư có ở các kho, dự án khác nhau mà tính chung 1 giá xuất kho.

Chọn 2: Nếu cùng 1 vật tư có ở các kho, dự án khác nhau mà tính giá xuất riêng cho từng kho, dự án.

Khi tính giá trung bình tại Tính giá trung bình tháng chương trình sẽ thực hiện tính giá theo tham số lựa chọn.

Ở màn hình điều kiện lọc trên, nếu tính giá luôn một lần cho tất cả các kho, tất cả các dự án thì để trắng 2 trường Mã kho và Mã dự án.

Nếu tính riêng cho các vật tư ở một dự án cụ thể thì ta nhập Mã kho và Mã dự án ở các trường tương ứng.

Xem hướng dẫn tính giá trung bình tại: “Tính giá trung bình tháng” và ”Tính giá trung bình di động theo ngày”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận