Tính và áp giá xuất kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 19/06/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

Xét 2 trường hợp:

  1. Giá thành 1 công đoạn.
  2. Giá thành nhiều công đoạn.

1. Giá thành 1 công đoạn

Khi này không có bán thành phẩm ở các công đoạn.

Chỉ tính và áp giá xuất kho NVL.

Nếu giá xuất kho vật tư không được tính ngay khi xuất thì khi kết thúc tháng phải tính và áp giá xuất để tính vào chi phí nguyên vật liệu (Tk 621, 6271).

Tùy theo nguyên vật liệu khai báo phương pháp tính giá tồn kho gì để chọn cách tính.

Thực hiện tại nhóm menu Tính giá tồn kho tại phân hệ Tồn kho.

2. Giá thành nhiều công đoạn

Khi này phải thực hiện tính giá thành từng bước.

Ở bước đầu tiên thì tính và áp giá xuất kho cho NVL.

Ở các bước tiếp theo thì tính và áp giá xuất kho cho các bán thành phẩm ở bước tương ứng.

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận