Tính thuế thu nhập cá nhân

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Chức năng

Sau khi cập nhật các phát sinh theo theo biểu thuế lũy tiếncập nhật các phát sinh theo biểu thuế toàn phần thì thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân.

Giá trị thuế thu nhập cá nhân tính được sẽ lên số liệu báo cáo ở: bảng kê chi tiết thuế thu nhập cá nhân, các tờ khai thuế thu nhập cá nhân và bảng kê các mẫu báo cáo thuế.

Nếu sau khi tính thuế thu nhập cá nhân mà sửa lại thêm hay bớt người phụ thuộc hay giảm trừ khác, sửa lại số liệu thu nhập ở các màn hình cập nhật phát sinh theo thu nhập thì phải thực hiện chạy lại tính thuế thu nhập cá nhân.

2. Hướng dẫn nhập liệu

  • Menu thực hiện

Thuế thu nhập cá nhân\Tính thuế thu nhập cá nhân.

  • Các bước thực hiện

Truy cập menu thì màn hình khai báo thông tin hiển thị:

Sau khi nhập các thông tin cần thiết, nhấn nút “Nhận”. Sau khi tính xong, chương trình hiển thị màn hình thông báo:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận