Tính số lượng sản phẩm sản xuất và nhập kho trong kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

1. Chức năng

Tính số lượng sản phẩm sản xuất và nhập kho trong kỳ.

Số lượng nhập kho được tính dựa vào phiếu nhập kho với mã giao dịch = 4 – Nhập kho thành phẩm từ sản xuất.

Số lượng sản xuất trong kỳ được tính theo công thức 

Số lượng sản xuất trong kỳ = Số lượng dở dang cuối kỳ – Số lượng dở dang đầu kỳ + Số lượng nhập kho trong kỳ.

“Số lượng sx trong kỳ” được tính toán để phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Tính và cập nhật giá sản phẩm\Tính số lượng sản phẩm sx và nhập kho trong kỳ.

  • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc để thực hiện tính toán

Truy cập menu, chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Nhập các thông tin năm, kỳ.

Mã gd = 4 được chương trình ngầm định sẵn.

Mã đvcs không được thay đổi. Nếu thay đổi thì cần đổi ở menu chính

Bước 2. Thực hiện tính toán

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.

Bước 3. Xem kết quả tính toán

Sau khi tính toán xong thì chương trình sẽ hiện lên kết quả.

Có thể kết xuất kết quả tính toán ra excel khi chọn “Kết xuất”.

Có thể xem kết quả tại báo cáo:

    • Giá thành sản xuất \ Báo cáo tập hợp và phân bổ chi phí \ Báo cáo số lượng sp nhập kho trong kỳ
    • Giá thành sản xuất \ Báo cáo tập hợp và phân bổ chi phí \ Báo cáo số lượng sp sản xuất trong kỳ

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận