Tính lại số tồn kho tức thời

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 23/03/2021

Khi lập các chứng từ trên màn hình có hiện lên số tồn kho của hàng hóa, vật tư.

Có những trường hợp xảy ra sai lệch về số dư tức thời của hàng hóa, vật tư vì một lý do nào đó.

Khi này ta thực hiện chạy chức năng “Tính lại số tồn kho tức thời” tại menu:

Tồn kho\Chức năng hỗ trợ\Tính lại số tồn kho tức thời.

Chương trình sẽ tính lại số dư tức thời cho 1 vật tư cụ thể hoặc tính lại cho toàn bộ các vật tư.

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận