Tính lại số dư tức thời của các nhà cung cấp

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 25/03/2021 – Ngày cập nhật: 25/03/2021

Khi lập các chứng từ trên màn hình có hiện lên số dư tức thời của nhà cung cấp/khách hàng.

Có những trường hợp xảy ra sai lệch về số dư tức thời của nhà cung cấp vì một lý do nào đó.

Khi này ta thực hiện chạy chức năng “Tính lại số dư tức thời của các nhà cung cấp” tại menu:

    • Mua hàng\Chức năng hỗ trợ\Tính lại số dư tức thời của các nhà cung cấp. 

Ta có thể tính lại số dư tức thời cho 1 nhà cung cấp cụ thể hoặc tính lại cho toàn bộ các nhà cung cấp.

Lưu ý: Trường hợp một đối tượng công nợ liên quan đến nhiều tài khoản công nợ thì chương trình tính cộng dồn số dư của đối tượng đó trên nhiều tài khoản công nợ liên quan chứ không tính và lưu riêng số dư của đối tượng đó cho từng tài khoản công nợ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận