Tính giá thành sản phẩm trong phần mềm Fast Accounting

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/06/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

Phân hệ “Giá thành Sản xuất” thực hiện tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất.

Chương trình có thể tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng (lệnh sản xuất) (make-to-order) hoặc được sản xuất để nhập kho (make-to-stock). Có thể áp dụng cho bài toán giá thành đơn giản hoặc phức tạp với nhiều công đoạn (giá thành phân đoạn), chi phí có thể tập hợp trực tiếp hoặc phân bổ, hoặc kết hợp cả hai, tiêu chí phân bổ đa dạng – theo NVL, theo tiền lương, theo sản lượng…

Tính giá thành sản phẩm trong phần mềm Fast Accounting thực hiện theo các bước sau:

1. Khai báo thông tin ban đầu

  • Khai báo các tài khoản liên quan đến tính giá thành
  • Khai báo thành phẩm, bán thành phẩm
  • Khai báo phân xưởng, công đoạn sản xuất, bộ phận hạch toán
  • Khai báo kho thành phẩm, bán thành phẩm.
  • Vào số dở dang ban đầu

2. Cập nhật số liệu phát sinh trong kỳ

  • Lệnh sản xuất
  • Chi phí nvl – Tk 621, 6272
  • Chi phí nhân công – Tk 622, 6271
  • Chi phí sản xuất chung – Tk 627
   • Chi phí CCDC – Tk 6273
   • Chi phí khấu hao TSCĐ – Tk 6274
   • Chi phí dịch vụ mua ngoài – Tk 6277
   • Chi phí khác bằng tiền khác – Tk 6278
   • Nhập kho bán thành phẩm, thành phẩm
  • Vào số lượng bán thành phẩm, sản phẩm dở dang cuối kỳ

3. Khai báo thông tin tính giá thành

  • Khai báo đối tượng tính giá thành
  • Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí
  • Khai báo hệ số phân bổ chi phí
  • Khai báo phân bổ chi phí được tập hợp theo bhpt “gián tiếp”
  • Khai báo tài khoản hạch toán phân bổ chi phí (Nợ 154/Có 6xx)

4. Tính giá thành

  • Tính số lượng sản phẩm sản xuất và nhập kho trong kỳ
  • Tính và áp giá xuất kho (nguyên vật liệu, bán thành phẩm)
  • Tập hợp và phân bổ chi phí NVL – chi tiết theo mã vật tư
  • Tập hợp và phân bổ cp nvl (không chi tiết theo mã vt), cp nhân công, chi phí chung
  • Tổng hợp chi phí và tính giá thành đơn vị sản phẩm
  • Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm
  • Tạo bút toán phân bổ chi phí sang tài khoản 154 (Nợ 154x/Có 6xx, 154y)
  • Tính và áp giá xuất kho thành phẩm.

Chương trình cung cấp các chức năng kiểm tra số liệu khi có sai sót trong tính giá thành.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận