Tính chi phí công cụ dụng cụ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 16/03/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Chức năng

Mỗi kỳ cần phải tính chi phí công cụ dụng cụ, theo kiểu phân bổ được khai báo cho từng công cụ dụng cụ: 1 – Theo thời gian, 2 – Phân bổ 2 lần.

Lưu ý:

  • Chi phí được tính chi tiết cho từng số thẻ công cụ được khai báo.
  • Nếu có điều chuyển bộ phận sử dụng trong 1 kỳ thì với mỗi bộ phận sử dụng sẽ được tính chi tiết cho từng dòng giá trị.
  • Khi tính toán sẽ tính chính xác đến từng ngày – tùy thuộc vào thời gian phân bổ, thời gian sử dụng ở từng bộ phận do điều chuyển, thời gian tạm dừng phân bổ nếu có.

Chi phí sau khi được tính có thể được điều chỉnh hoặc xóa tùy theo nhu cầu. Thực hiện tại “Điều chỉnh, xóa chi phí CCDC”.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Tính khấu hao CCDC.

  • Các bước thực hiện

Bước 1. Khai báo điều kiện lọc

Màn hình hiển thị thông tin điều kiện lọc để tính chi phí công cụ dụng cụ:

Năm: Khai báo năm muốn tính chi phí công cụ dụng cụ.

Từ kỳ… đến kỳ…: Khai báo kỳ muốn tính chi phí, khi tính toán sẽ tính cho từng kỳ riêng biệt.

Danh sách công cụ: Có thể tính riêng cho một hoặc một số công cụ được đánh dấu chọn, nếu bỏ trống ngầm định là tính hết cho tất cả công cụ, nếu muốn chọn công cụ thì nhấn “F11” để chọn.

Mã ĐVCS: Nếu bỏ trống ngầm định là tính các công cụ của tất cả đơn vị.

Bước 2. Chương trình thực hiện tính toán

Nếu công cụ đã được tính trong thời gian khai báo trên, khi tính lại chương trình sẽ hiện thông báo.

Sau khi tính toán xong, chương trình hiện thông báo.

Bước 3. Chương trình hiển thị kết quả tính toán

Sau đó, sẽ hiện lên kết quả tính chi phí chi tiết theo các thông tin điều kiện lọc nêu trên để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

Có thể kết xuất kết quả tính toán ra excel.

Báo cáo có thể xem/in tại menu “Công cụ dụng cụ\Báo cáo phân bổ CCDC\Bảng tính chi phí CCDC”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận