1. Trang chủ
 2. Danh mục và số dư
 3. Tiện ích sao chép quyển hđđt từ năm trước sang năm sau
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu
 4. Phát hành hóa đơn điện tử
 5. Tiện ích sao chép quyển hđđt từ năm trước sang năm sau

Tiện ích sao chép quyển hđđt từ năm trước sang năm sau

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 22/12/2022 – Ngày cập nhật: 03/01/2024

Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC về ký hiệu mẫu số, ký hiệu hoá đơn và số hoá đơn: Ký hiệu hoá đơn phải theo năm tạo hoá đơn và số hoá đơn sẽ bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 (hoặc ngày bắt đầu sử dụng hoá đơn) và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Do đó các quyển hóa đơn (mã phân loại trên Fast e-Invoice) có ký hiệu của năm cũ *23* sẽ không được sử dụng trong năm mới “2024” nữa mà phải tạo quyển mới có ký hiệu *24*.

Đơn vị bắt buộc phải tạo lại toàn bộ quyển hóa đơn từ năm cũ sang quyển chứng từ của năm mới.

1. Khai báo quyển hóa đơn trên Fast e-Invoice

Thực hiện tại menu: Đăng ký hóa đơn\Danh mục phân loại hóa đơn.

Khai báo thêm mới quyển hóa đơn:

Xem hướng dẫn chi tiết tạo mới, khai báo sử dụng quyển và thông báo phát hành tại Một số hướng dẫn thuộc Fast e-Invoice.

Ngoài chức năng tạo mới từng quyển hóa đơn, khai báo sử dụng quyển và thông báo phát hành; chương trình còn có chức năng “Khai báo phân loại hóa đơn chuyển sang năm sau” cho phép khai báo và tạo hàng loạt quyển mới tương tự như quyển hóa đơn đã có. Xem hướng dẫn tại <link>.

2. Khai báo quyển hóa đơn trên FA11

Khi chuyển sang năm mới, người sử dụng dùng chức năng thêm mới hoặc có thể sao chép/copy quyển chứng từ của năm cũ. Sau đó chỉnh sửa một số thông tin cần thiết cho danh mục như: Mã quyển hddt, ký hiệu hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, ngày kết thúc sử dụng… Khai báo tương ứng với quyển chứng từ như đã khai báo trên phần mềm phát hành hddt Fast e-Invoice và theo quy định của thông tư 78.

Thực hiện tại menu: Hệ thống\Danh mục quyển chứng từ.

Đứng tại dòng là quyển chứng từ hóa đơn điện tử năm cũ, nhấn “Copy” trên thanh công cụ để sao chép tạo quyển chứng từ cho năm mới.

Khi thực hiện copy thì trong “Mã quyển c.từ” số năm sẽ được tự động tăng lên, ví dụ từ 23 lên 24. Tiếp theo cần sửa lại các thông tin như tên quyển c.từ, mã quyển hđđt, ký hiệu hóa đơn, ngày bắt đầu/ngày kết thúc sử dụng, đánh số từ/đến.

Sửa thành các thông tin quyển hóa đơn điện tử năm mới:

Lưu ý một số trường thông tin:

 • Mã quyển c.từ: Nên nhập mã giống như ký hiệu (seri) của hóa đơn..
 • Mã quyển hddt: Phải đặt mã quyển hóa đơn điện tử trùng với mã phân loại hóa đơn khai báo trên Fast e-Invoice và nên đặt trùng với ký hiệu (seri) của hddt..
 • Ký hiệu hóa đơn: Khai báo tương ứng với mã phân loại hóa đơn như đã khai báo trên phần mềm phát hành hddt Fast e-Invoice.
 • Ngày bắt đầu sử dụng: nhập vào ngày bắt đầu sử dụng của năm mới. Chương trình sẽ cảnh báo không cho lưu nếu ngày hiệu lực có năm khác với năm của ký hiệu hóa đơn.
 • Ngày kết thúc sử dụng: nhập vào ngày kết thúc sử dụng quyển hóa đơn. Bắt buộc phải nhập và hệ thống sẽ cảnh báo không cho lưu nếu ngày hiệu lực đến có năm khác với năm của ký hiệu hóa đơn .
 • Đánh số từ: phải chọn lại từ 1 đến số lượng cần đăng ký phát hành tương ứng cho mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Các trường thông tin về quyển chứng từ được khai báo như hướng dẫn tại đây <link>

Ngoài ra, chương trình còn có chức năng sao chép khai báo hđđt sang năm sau, cho phép sao chép hàng loạt các quyển chứng từ hđđt từ năm cũ sang năm mới theo mã quyển và số ký hiệu mới. Áp dụng cho trường có số lượng lớn quyển hóa đơn cần được sao chép. Xem hướng dẫn tại <link>.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận