1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Phân hệ giá thành sản xuất
  4. Tiện ích
  5. Tiện ích hỗ trợ bắt buộc nhập mã ở một số trường thông tin

Tiện ích hỗ trợ bắt buộc nhập mã ở một số trường thông tin

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/06/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

Trong tính giá thành khi nhập các số liệu phát sinh thì rất quan trọng là không được bỏ sót các trường đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Đó là các trường: Mã bpht (phân xưởng, công đoạn sản xuất…), lệnh sản xuất (đối với tính giá thành đơn hàng), mã sản phẩm (ví dụ, đối với tập hợp chi phí trực tiếp cho thành phẩm).

Chương trình cho phép khai báo đối với một số tài khoản thì bắt buộc nhập các trường nào.

Ví dụ, với tk 621 thì bắt buộc nhập trường mã bpht (phân xưởng) và lệnh sản xuất (lsx), với tk 622 và 627x thì bắt buộc nhập trường mã bpht.

Thông tin này được khai báo tại menu:

Tổng hợp/Danh mục tài khoản/Danh mục tài khoản

Khai báo tại tab “2. Thông tin khác”.

Khi nhập liệu nếu quên nhập thì chương trình sẽ cảnh báo phải nhập, giảm thiểu sai sót.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận