Thu tiền khách hàng ứng trước

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/05/2021 – Ngày cập nhật: 22/05/2021

1.Hạch toán

Nợ TK 111, 112                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131              Phải thu khách hàng

2. Hướng dẫn nhập liệu

Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng.

Thu tiền bán hàng – tiền mặt được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng – tiền mặt.

Khi này phiếu thu được lập với mã giao dịch “2 – Thu từ một khách hàng, thu khác” .

Số tiền khách hàng thanh toán trước nhập vào ô “Ps có” (Phát sinh có).

Sau khi có hóa đơn nếu muốn phân bổ số tiền ứng trước cho hóa đơn thì lọc chứng từ này ra và phân bổ bằng cách chọn “Chọn hđ“ hoặc vào menu “Phân bổ tiền thu cho các hóa đơn”.

Tại menu “Phân bổ tiền thu cho các hóa đơn”:

Xem thêm hướng dẫn phân bổ tại “Phân bổ tiền thu cho các hóa đơn”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận