Thu tiền của nhiều khách hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/05/2021 – Ngày cập nhật: 22/05/2021

1.Hạch toán

Thực tế có một số trường hợp lập phiếu thu của nhiều khách hàng khác nhau. Ví dụ khi nhân viên đi thu tiền của nhiều khách hàng và về nộp tiền, hoặc thu tiền ở trường học, bệnh viện.

Nợ TK 111, 112                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131              Phải thu khách hàng

2. Hướng dẫn nhập liệu

Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng.

Thu tiền bán hàng – tiền mặt được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng – tiền mặt.

Khi này phiếu thu được lập với mã giao dịch “3 – Thu của nhiều khách hàng”,

Ở các dòng chi tiết cho phép mỗi dòng nhập cho một mã khách riêng.

Mã khách ở trên phần thông tin chung sẽ là người nộp tiền, được thể hiện trên chứng từ in ấn. Còn các mã khách ở chi tiết sẽ được theo dõi công nợ.

Sau khi tạo phiếu thu, người dùng muốn nếu phân bổ cho hóa đơn nào thì thực hiện phân bổ cho hóa đơn đó bằng cách chọn “Chọn hđ“ (Số hóa đơn).

Và thực hiện phân bổ:

Sau khi thực hiện phân bổ, chương trình hiển thị số hóa đơn bên cạnh nút “Chọn hđ”.

Xem thêm hướng dẫn phân bổ tại “Phân bổ tiền thu cho các hóa đơn”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận