Thu tiền công nợ ngoại tệ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 24/05/2021 – Ngày cập nhật: 24/05/2021

1. Chức năng

Thu tiền công nợ ngoại tệ từ khách hàng.

2. Nhận tiền ứng trước từ khách hàng

Lập phiếu thu tiền của khách hàng tại menu “Bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng qua ngân hàng”.

Chọn mã giao dịch “9 – Người mua trả tiền trước (ngoại tệ), thu khác (ngoại tệ)” và chọn đồng tiền giao dịch là ngoại tệ.

Tỷ giá ghi nợ tk 1122 là tỷ giá giao dịch.

Tỷ giá ghi có tk 1312 sẽ bằng tỷ giá giao dịch và không có chênh lệch tỷ giá. 

Hoặc có thể chọn mã giao dịch “2 – Thu từ một khách hàng, thu khác” và chọn đồng tiền giao dịch ngoại tệ.

Tỷ giá ghi nợ tk 1122 là tỷ giá giao dịch.

Tỷ giá ghi có tk 1312 sẽ bằng tỷ giá giao dịch – nhập bằng cách đánh dấu vào ô “[x] Sửa tggs”.

3. Nhận tiền của khách hàng trả sau

Lập phiếu thu tiền bán hàng tại menu “Bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng qua ngân hàng”. 

Chọn mã giao dịch 1 – nếu như tài khoản công nợ phải thu tính theo tỷ giá ghi sổ đích danh – theo hóa đơn khi xuất ra.

Chọn mã giao dịch 2 – nếu như tài khoản công nợ phải thu tính theo tỷ giá ghi sổ trung bình di động.

Chọn đồng tiền ngoại tệ giao dịch và nhập tỷ giá giao dịch cho tk 1122. 

Tỷ giá ghi sổ của tk 1312 do chương trình tự xác định.

Lưu ý:

Trường hợp có đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (xem “Khai báo tỷ giá cuối kỳ”)  thì chương trình sẽ sử dụng tỷ giá cuối kỳ để tính toán chênh lệch tỷ giá. Ví dụ, hóa đơn phát sinh có tỷ giá A. Đến cuối kỳ có đánh giá lại và khai báo tỷ giá là B thì từ đầu kỳ tiếp theo chương trình sẽ tính tỷ giá cho hóa đơn là B.

Tiền chênh lệch do chênh lệch tỷ giá giao dịch và tỷ giá ghi sổ được thể hiện ở cột “Tiền cltg VND” (Tiền chênh lệch tỷ giá VNĐ) và hạch toán vào tài khoản 515 hoặc 635 (Xem hướng dẫn nghiệp vụ ở phần trên).

4. Nhận tiền VNĐ của công nợ ngoại tệ

Trên thực tế có trường hợp xảy ra: Hóa đơn bán hàng có đồng tiền giao dịch là ngoại tệ – ví dụ USD, còn phiếu thu giao dịch bằng đồng tiền hạch toán – ví dụ VNĐ.

Trường hợp này tài khoản nợ vẫn chọn là tài khoản gốc VNĐ (1111x, 1121x) nhưng đồng tiền giao dịch thì chọn là đồng tiền ngoại tệ trên hóa đơn xuất ra trước đó để có thể nhập được số tiền ngoại tệ quy đổi từ VNĐ sang, từ đó tất toán được công nợ ngoại tệ của khách hàng và hóa đơn.

Các bước thực hiện giống như phần lập các phiếu thu ngoại tệ của các hóa đơn ngoại tệ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận