Thu tiền chỉ rõ luôn cho hóa đơn

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 24/05/2021 – Ngày cập nhật: 24/05/2021

1. Chức năng

Chỉ rõ luôn cho hóa đơn nào khi lập phiếu thu (tiền mặt, tiền gửi).

2. Hướng dẫn thực hiện

Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng.

Thu tiền bán hàng – tiền mặt được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng – tiền mặt.

Sử dụng mã giao dịch “1 – Thu tiền chi tiết theo hóa đơn”

Tại tab “1. Chi tiết” ở cột “Số hđ” (Số hóa đơn) nhập số hóa đơn mà khách hàng thanh toán.

Nếu không nhớ số hóa đơn thì enter và chương trình hiện lên danh sách các hóa đơn còn chưa tất toán của khách hàng hiện thời. Chọn hóa đơn theo yêu cầu

Nhập số tiền khách hàng thanh toán vào ô “Tiền tt”. Khi đó, chương trình sẽ tính ra số tiền còn phải thu của khách hàng ở hóa đơn này là bao nhiêu, hiển thị ở ô “Tiền còn phải thu 2”.

Nhập tiếp các hóa đơn khác nếu khoản tiền thu là của nhiều hóa đơn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận