Thu tiền bán hàng thanh toán ngay

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/05/2021 – Ngày cập nhật: 22/05/2021

1.Hạch toán

Nợ TK 111, 112           Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng

Có TK 511        Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331         Thuế GTGT phải nộp

2. Hướng dẫn nhập liệu

Có 2 cách thực hiện bán hàng thanh toán ngay: 

  • Lập phiếu thu ngay tại màn hình hóa đơn bán hàng
  • Nhập riêng tại menu thu tiền

Cách 1: Lập phiếu thu ngay tại màn hình hóa đơn bán hàng

Khi lập hóa đơn bán hàng thu tiền ngay thì hạch toán: Nợ 111, 112 / Có 511, 3331.

Xem them hướng dẫn:  Thu tiền ngay tại màn hình hóa đơn bán hàng.

Cách 2: Nhập riêng tại menu thu tiền

Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng.

Thu tiền bán hàng – tiền mặt được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng – tiền mặt.

Trường hợp này, người dùng chọn mã giao dịch “2 – Thu từ một khách hàng, thu khác”.

Nhập số tiền thu từ khách hàng tại cột “Ps có”.

Lưu ý: Bán hàng thu tiền ngay thì hóa đơn được xem là tất toán luôn nên không sử dụng được mã gd = 1. Khi sử sử dụng mã gd = 2 cũng không phân bổ tiền cho hóa đơn được.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận