Thu tiền bán hàng khách hàng nợ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/05/2021 – Ngày cập nhật: 22/05/2021

1.Hạch toán

Nợ TK 111, 112           Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có 131 Phải thu khách hàng

2. Hướng dẫn nhập liệu

Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng – qua ngân hàng.

Thu tiền bán hàng – tiền mặt được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Thu tiền\Thu tiền bán hàng – tiền mặt.

Khi này phiếu thu được lập với mã giao dịch “1 – Thu tiền chi tiết theo hóa đơn” hoặc mã giao dịch “2 – Thu từ một khách hàng, thu khác” .

  • Mã giao dịch “1 – Thu tiền chi tiết theo hóa đơn”:

Tại tab “1. Chi tiết” ở cột “Số hđ” (Số hóa đơn) nhập số hóa đơn mà khách hàng thanh toán.

Nếu không nhớ số hóa đơn thì enter và chương trình hiện lên danh sách các hóa đơn còn chưa tất toán của khách hàng hiện thời. Chọn hóa đơn theo yêu cầu

Nhập số tiền khách hàng thanh toán vào ô “Tiền tt”. Khi đó, chương trình sẽ tính ra số tiền còn phải thu của khách hàng ở hóa đơn này là bao nhiêu, hiển thị ở ô “Tiền còn phải thu 2”.

Nhập tiếp các hóa đơn khác nếu khoản tiền thu là của nhiều hóa đơn.

  • Mã giao dịch “2 – Thu từ một khách hàng, thu khác”

Trường hợp muốn chỉ rõ thu tiền cho hóa đơn nào thì nhấp chuột vào nút “Chọn hđ” hoặc vào menu “Phân bổ tiền thu cho các hóa đơn”, sau đó thực hiện phân bổ: 

Hướng dẫn về cách phân bổ số tiền thu cho các hóa đơn xem tại <link>.

Các hóa đơn đã được phân bổ sẽ hiện số hóa đơn cạnh nút “Chọn hđ”.

Lưu ý: Người dùng sẽ không sửa, xóa được phiếu thu này nữa do đã có phát sinh phân bổ. Muốn sửa, xóa được thì phải xóa các phân bổ đã thực hiện.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận