1. Trang chủ
  2. Hệ thống
  3. Quản lý người sử dụng
  4. Thống kê truy cập của người sử dụng

Thống kê truy cập của người sử dụng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 03/04/2021

1. Chức năng

Xem thống kê truy cập truy cập của NSD: số lần truy cập từng menu, truy cập lần đầu, truy cập lần cuối.

2. Menu thực hiện

Thực hiện thống kê tại menu:

  • Hệ thống\Quản lý NSD\Thống kê truy cập của người sử dụng.

Sau khi bấm vào đường dẫn menu, chương trình hiển thị tab lọc điều kiện. Tại đây nhập tên đăng nhập của NSD.

Màn hình thống kê truy cập của NSD hiển thị: danh sách menu, số lần truy cập từng menu và lần truy cập đầu tiên cũng như cuối cùng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận