Theo dõi xuất hàng theo đơn hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 24/05/2021 – Ngày cập nhật: 24/05/2021

1. Chức năng

Theo dõi xuất hàng theo đơn hàng đã được lập trước đó tại Lập đơn hàng bán.

Có 2 trường hợp:

  1. Xuất bán (lập hóa đơn sau dựa vào phiếu xuất bán)
  2. Xuất bán và lập hóa đơn đồng thời

2. Hướng dẫn thực hiện

Xuất bán theo đơn hàng được thực hiện tại 

Bán hàng/Hóa đơn bán hàng/Xuất bán.

hoặc tại menu:

Tồn kho/Xuất kho.

Xuất bán cùng với lập hóa đơn và lập hóa đơn kiêm phiếu xuất kho được thực hiện tại menu:

Bán hàng/Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn bán hàng

Để chỉ rõ xuất bán theo đơn hàng nào thì có 2 cách:

  1. Nhập trực tiếp số đơn hàng tại cột “Số đh bán”
  2. Hoặc chọn nút “Kế thừa từ đhb” và chọn đơn hàng để kế thừa. 

Xem hướng dẫn chi tiết tại Lập phiếu xuất bán từ đơn hàng.

Với trường hợp xuất bán và lập hóa đơn đồng thời việc chỉ rõ từ đơn hàng nào hoặc kế thừa từ đơn hàng nào cũng thực hiện tương tự. Xem hướng dẫn chi tiết tại Lập hóa đơn kế thừa từ đơn hàng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận