Theo dõi và báo cáo chi phí theo khoản mục

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 16/03/2021 – Ngày cập nhật: 15/07/2021

1. Hai phương án theo dõi chi phí theo khoản mục

Chương trình cho phép theo dõi chi phí theo khoản mục và lên các báo cáo quản trị theo khoản mục phí.

Có 2 phương án theo dõi chi phí theo khoản mục trong phần mềm:

    1. Chia các tài khoản chi phí thành các tiểu khoản, mỗi tiểu khoản là một khoản mục phí.
    2. Sử dụng một trường riêng – trường “Mã phí” để theo dõi. 

Việc sử dụng phương án nào là do người sử dụng tự quyết định. Thường là do hệ thống có sẵn đang như thế nào, hoặc là do thói quen của người sử dụng.

Số liệu phát sinh liên quan đến khoản mục phí được cập nhật tại các phân hệ khác nhau.

Các báo cáo lên tại phân hệ “Báo cáo chi phí theo khoản mục”.

2. Theo dõi khoản mục phí theo tiểu khoản

2.1. Khai báo tiểu khoản là khoản mục phí

Khai báo tại danh mục tài khoản.

Các khoản mục phí có thể theo dõi thông qua tiểu khoản.

Ví dụ chia tiểu khoản: 642701 – CF điện thoại, 642702 – CF thuê nhà…

2.2. Cập nhật phát sinh chi phí theo khoản mục

Các chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước, internet… được nhập tại “hóa đơn mua dịch vụ”, “phiếu chi”, “phiếu thanh toán tạm ứng”, phiếu kế toán”…

Khi nhập liệu hạch toán trực tiếp qua các tiểu khoản là khoản mục phí, ví dụ:

3. Theo dõi khoản mục phí bằng trường “Mã phí”

Nếu chọn phương án sử dụng trường khoản mục phí thì phải:

3.1. Khai báo bắt buộc nhập trường mã phí cho một số tk chi phí

Chương trình có thể ràng buộc việc nhập mã phí phục vụ quản trị khi có phát sinh liên quan đến tài khoản đang khai báo.

Khai báo tại danh mục tài khoản.

Người sử dụng kích chọn/bỏ chọn cho việc dùng hoặc không dùng ràng buộc này.

    • [X] Mã phí – Mã khoản mục phí.

Khi nhập chứng từ gắn với tài khoản khai báo thì sẽ bắt buộc/không bắt buộc phải nhập trường mã phí tùy thuộc vào việc có/không đánh dấu [x].

Nếu tài khoản bắt buộc nhập mã phí nhưng người dùng bỏ trống thì khi lưu chứng từ, chương trình sẽ cảnh báo.

3.2. Cập nhật phát sinh chi phí theo khoản mục

Hạch toán vào tài khoản chi phí và khoản mục phí ở cột “Mã phí”, ví dụ:

3.3. Khai báo mã phí ngầm định cho các bút toán do chương trình tạo tự động

Khai báo các mã phí ngầm định mà chương trình sẽ tự động gán đối với các bút toán do chương trình tự sinh.

Khai báo tại danh mục tài khoản.

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận