Theo dõi TSCĐ và hạch toán TSCĐ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/06/2021 – Ngày cập nhật: 14/06/2021

Thông tin chi tiết để theo dõi về tài sản cố định, các biến động, tính khấu hao, phân bổ khấu hao… được cập nhật và lên báo cáo tại phân hệ quản lý tài sản cố định.

Các bút toán hạch toán liên quan đến tài sản cố định như tăng mới, thanh lý, phân bổ khấu hao… được cập nhật tại các phân hệ tương ứng như mua hàng, tổng hợp…

Phần theo dõi TSCĐ và phần hạch toán kế toán là độc lập, được cập nhật riêng ở từng nơi. Việc so sánh đối chiếu dựa vào các báo cáo tương ứng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận