Theo dõi CCDC và hạch toán CCDC

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Theo dõi CCDC và hạch toán CCDC

Thông tin chi tiết để theo dõi về công cụ dụng cụ, các biến động, tính chi phí, phân bổ chi phí… được cập nhật và lên báo cáo tại phân hệ quản lý công cụ dụng cụ.

Các bút toán hạch toán liên quan đến công cụ dụng cụ như tăng mới, thanh lý, phân bổ chi phí… được cập nhật tại các phân hệ tương ứng như mua hàng, tổng hợp…

Lưu ý: 

Phần theo dõi CCDC và phần hạch toán kế toán là độc lập, được cập nhật riêng ở từng nơi. 

Việc so sánh đối chiếu dựa vào các báo cáo tương ứng.

2. Một số lưu ý liên quan đến theo dõi CCDC

Liên quan đến theo dõi CCDC trong Fast Accounting cần lưu ý các điểm sau.

1. Chương trình quản lý CCDC theo Mã CCDC và Số thẻ CCDC. Ứng với một Mã CCDC thì có nhiều Số thẻ CCDC khác nhau. Mỗi thẻ thì có thể không gắn với một (số lượng =1) CCDC mà có thể nhiều CCDC (số lượng > 1) CCDC.

Ví dụ: mua về 11 cái máy tính, có cùng 1 mã công cụ, phân chia cho 3 bộ phận sử dụng, mỗi bộ phận chỉ dùng 1 số thẻ, nhưng số lượng CCDC trong 1 số thẻ có thể nhiều hơn 1.

2. Mọi tính toán, thay đổi như điều chuyển, khai báo giảm, hỏng… đối với CCDC sẽ tính toán cho toàn bộ thẻ chứ không cho từng CCDC cụ thể trong thẻ. Hiện chương trình mới làm được như vậy. 

Vì vây, đối với CCDC có thể có các thay đổi liên quan đến từng CCDC cụ thể thì phải tách riêng mỗi thẻ chỉ có 1 CCDC (số lượng = 1).

3. Về trích chi phí CCDC thì có 2 phương pháp:

1 – Theo thời gian

2 – Phân bổ 2 lần

Phương án “1 – Theo thời gian”, giá trị trích chi phí một kỳ sẽ bằng nguyên giá chia cho số kỳ phân bổ, hay giá trị còn lại chia cho số kỳ phân bổ (do khai báo trong tham số tùy chọn tính theo nguyên giá, hay giá trị còn lại).

Phương án “2 – Phân bổ 2 lần”: Trích chi phí lần đầu dựa vào “ngày tính phân bổ”. Trích chi phí lần 2 sẽ được thực hiện tiếp khi có báo hỏng CCDC.

4. Phân bổ chi phí CCDC cho các đối tượng nhận chi phí (hạch toán Nợ 6xx/Có 242)

Nếu chi phí của từng thẻ ccdc được phân bổ trực tiếp và toàn bộ cho các đối tượng được cập nhật khi khai báo ccdc hoặc cập nhật khi khai báo điều chuyển bpsd của ccdc thì không phải khai báo hệ số phân bổ. Khi này chương trình sẽ lấy các thông tin khai báo này.

Nếu giá trị chi phí của thẻ ccdc được phân bổ chi tiết hơn cho nhiều đối tượng nhận chi phí thì khai báo hệ số phân bổ cho các đối tượng nhận chi phí: tài khoản chi phí, bộ phận hạch toán, dự án, lệnh sản xuất, sản phẩm). Chỉ cần khai báo cho các thẻ ccdc có chi phí cần được phân bổ chi tiết hơn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận