Thẻ tính giá thành sản phẩm – chi phí nvl

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/07/2021 – Ngày cập nhật: 20/07/2021

1. Chức năng

Lên thẻ tính giá thành sản phẩm – chi phí nvl theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất/Báo cáo giá thành sản phẩm/Thẻ tính giá thành sản phẩm – chi phí nvl.

  • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ Kỳ: Nhập kỳ để lấy số liệu báo cáo.

+ Mã sản phẩm: Chọn hoặc nhập trực tiếp sản phẩm cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Đối tượng tính gt: Chương trình lấy lên đối tượng tính gt theo sản phẩm đã lựa chọn ở trên. Không sửa được.

+ Số lsx: Chọn hoặc nhập trực tiếp số lsx cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả lsx. 

Chỉ chọn được khi đối tượng tính gt của sản phẩm là “lsx-sản phẩm” hoặc “lsx-bpht-sản phẩm”.

+ Mã bpht: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bpht cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả bpht.

Chỉ chọn được khi đối tượng tính gt của sản phẩm là “bpht-sản phẩm” hoặc “lsx-bpht-sản phẩm”.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận