Thẻ tính giá thành các sản phẩm – chi phí nvl

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/07/2021 – Ngày cập nhật: 20/07/2021

1. Chức năng

Lên thẻ tính giá thành các sản phẩm – chi phí nvl theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất/Báo cáo giá thành sản phẩm/Thẻ tính giá thành các sản phẩm – chi phí nvl.

  • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ Kỳ: Nhập kỳ để lấy số liệu báo cáo.

+ Số lsx: Chọn hoặc nhập trực tiếp số lsx cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả lsx.

+ Mã bpht: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bpht cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả bpht.

+ Mã sản phẩm: Chọn hoặc nhập trực tiếp sản phẩm cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả bpht.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận