Thẻ tài sản cố định

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 18/08/2021

1. Chức năng

Lên thẻ tài sản cố định theo mẫu sau:

Mẫu thẻ tài sản cố định:

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ:

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Thẻ tài sản cố định.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ Mã tài sản (số thẻ): Chọn hoặc nhập trực tiếp mã tài sản cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả tài sản.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận