Thẻ kho

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên thẻ kho theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Thẻ kho.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.
  • Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần xem báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.
  • Ngày lập thẻ: Nhập thời gian ngày lập thẻ, chương trình sẽ hiện lên mẫu in.
  • Tờ số: Chương trình hiện lên mẫu in.
  • Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận