Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư theo lô

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 05/08/2021 – Ngày cập nhật: 17/08/2021

1. Chức năng

Lên thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư theo lô theo mẫu:

Mẫu thẻ kho:

Sổ chi tiết vật tư:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tồn kho \ Báo cáo tồn kho \ Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư theo lô.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã lô: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã lô cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các lô.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các kho.

+ Ngày lập thẻ: Nhập thời gian ngày lập thẻ, chương trình sẽ hiện lên mẫu in.

+ Tờ số: Chương trình hiện lên mẫu in.

+ Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận