Thẻ công cụ, dụng cụ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên thẻ công cụ dụng cụ theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Thực hiện tại menu:

Công cụ dụng cụ/Báo cáo kiểm kê CCDC/Thẻ công cụ, dụng cụ.

  • Màn hình điều kiện lọc: 

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Mã công cụ: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã công cụ, dụng cụ cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên số liệu cho tất cả các mã công cụ.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận