Tham số phân hệ “Tiền”

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 05/03/2021 – Ngày cập nhật: 01/03/2023

Chi tiết các tham số phân hệ “Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay”

Các tham số phần này liên quan đến phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay.

1. Tham số “405 – Kiểm tra hạch toán khi số tiền bằng 0”

Chương trình có/không kiểm tra số tiền phát sinh khi lưu các chứng từ thu/chi. Nếu số tiền phát sinh bằng 0 thì có các lựa chọn:

  • 0 – Không: Chương trình không cảnh báo và vẫn cho lưu.
  • 1 – Cảnh báo: Chương trình hiện cảnh báo nhưng vẫn cho lưu.
  • 2 – Không cho lưu: Chương trình hiện cảnh báo và không cho lưu chứng từ. Sửa lại số tiền phát sinh hoặc hủy bỏ chứng từ đang nhập.

Chương trình ngầm định là 1.

2. Tham số “410 – Họ và tên thủ quỹ”

Khai báo họ và tên của thủ quỹ in trên các chứng từ và các báo cáo, mẫu in mẫu tiếng Việt.

Trường hợp khai báo thông tin thủ quỹ ở menu “Khai báo thông tin theo ĐVCS” thì chương trình sẽ lấy các thông tin ở menu “Khai báo thông tin theo ĐVCS” để lên mẫu in chứng từ và báo cáo.

3. Tham số “415 – Cashier’s full name”

Khai báo họ và tên của thủ quỹ in trên các chứng từ và các báo cáo, mẫu in mẫu tiếng Anh.

Trường hợp khai báo thông tin thủ quỹ ở menu “Khai báo thông tin theo ĐVCS” thì chương trình sẽ lấy các thông tin ở menu “Khai báo thông tin theo ĐVCS” để lên mẫu in chứng từ và báo cáo.

4. Tham số “420 – Danh sách tài khoản tiền vay”

Khi thực hiện chức năng kết chuyển số dư sang năm sau ở menu “Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau” tại phân hệ “Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay”, chương trình sẽ dựa vào danh sách tài khoản khai báo ở tham số này để thực hiện kết chuyển.

Giá trị ngầm định của tham số này là 3411.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận