Tham số phân hệ “Thuế TNCN”

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

Chi tiết các tham số phân hệ “Thuế thu nhập cá nhân”

Các tham số phần này liên quan đến phân hệ thuế thu nhập cá nhân.

1. Tham số “1015 – Sử dụng trường tiền lương và thuế TNCN ngoại tệ”

Có/không sử dụng tiền lương và thuế TNCN ngoại tệ khi ở menu thuế thu nhập cá nhân/ Cập nhật thông tin nhân viên.

Chương trình ngầm định là 0.

2. Tham số “1020 – Mức giảm trừ bản thân”

Nhập giá trị mức giảm trừ bản thân.

Chương trình ngầm định là 11000000.

3. Tham số “1025 – Mức giảm trừ ngoại tệ bản thân”

Nhập giá trị mức giảm trừ ngoại tệ bản thân.

Chương trình ngầm định là 0.

4. Tham số “1030 – Mức giảm trừ người phụ thuộc”

Nhập giá trị mức giảm trừ người phụ thuộc.

Chương trình ngầm định là 4400000.

5. Tham số “1035 – Mức giảm trừ ngoại tệ phụ thuộc”

Nhập giá trị mức giảm trừ ngoại tệ người phụ thuộc.

Chương trình ngầm định là 0.

6. Tham số “1040 – Thu nhập từ tiền lương, tiền công (đối tượng cư trú có ký hợp đồng lao động >= 3 tháng)”

Khai báo các mã danh mục thu nhập dùng khi thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng cư trú có hợp động lao động lớn hơn hoặc bằng 3 tháng.

Chương trình ngầm định là TNA01.

7. Tham số “1045 – Thu nhập từ tiền lương, tiền công (đối tượng cư trú không ký hợp đồng, hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng)”

Khai báo các mã danh mục thu nhập dùng khi thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng cư trú không ký hợp động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Chương trình ngầm định là TNA02.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận