Tham số liên quan đến “Người sử dụng”

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 06/03/2021 – Ngày cập nhật: 17/05/2021

Chi tiết các tham số liên quan đến từng “Người sử dụng” cụ thể

Các tham số phần này liên quan đến người sử dụng cụ thể, mỗi người sử dụng có thể khai báo các tham số riêng của mình.

1. Tham số “1105 – Giao diện màn hình được sử dụng”

Người dùng có thể thay đổi được cỡ chữ tại giao diện màn hình được sử dụng.

Có 2 lựa chọn:

1 – Bình thường: Trên các giao diện thể hiện cỡ chữ bình thường.

2 – Chữ to: Trên các giao diện thể hiện cỡ chữ to hơn.

Ngầm định của chương trình là 1.

Màn hình cỡ chữ bình thường:

Màn hình cỡ chữ to hơn:

2. Tham số “1106 – Phóng to màn hình chứng từ”

Chương trình cho phép khi vào menu thì màn hình lập chứng từ sẽ ở dạng phóng to – chiếm hết màn hình máy tính hay ở ở dạng thu nhỏ – chiếm 1 phần của màn hình.

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: Khi vào chứng từ, màn hình chứng từ thể hiện ở dạng thu nhỏ. Nếu muốn phóng to chiếm hết màn hình thì phải bấm vào biểu tượng phóng to.

1 – Có: Khi vào chứng từ, màn hình chứng từ thể hiện ở dạng đã phóng to hết màn hình. Muốn thu nhỏ lại thì phải bấm vào biểu tượng thu nhỏ lại.

Ngầm định của chương trình là 0.

3. Tham số “1110 – Phóng to màn hình báo cáo”

Chương trình cho phép khi hiện màn hình báo cáo thể hiện màn hình ở dạng phóng to chiếm hết màn hình máy tính hay là thu nhỏ – chỉ chiếm 1 phần của màn hình máy tính.

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: Khi vào báo cáo, màn hình chứng từ thể hiện ở dạng thu nhỏ. Nếu muốn phóng to chiếm hết màn hình thì phải bấm vào biểu tượng phóng to.

1 – Có: Khi vào báo cáo, màn hình chứng từ thể hiện ở dạng đã phóng to hết màn hình. Muốn thu nhỏ lại thì phải bấm vào biểu tượng thu nhỏ lại.

Ngầm định của chương trình là 0.

4. Tham số “1115 – Màu nền cửa sổ”

Người dùng có thể chỉnh được màu nền cửa sổ của chương trình.

Có các lựa chọn:

1 – Bình thường.

2 – Hồng.

3 – Xanh da trời.

4 – Xanh lá cây.

5 – Vàng.

Ngầm định của chương trình là 1.

5. Tham số “1120 – Mờ cửa sổ khi không được kích hoạt”

Khi người dùng mở nhiều cửa sổ chương trình, những cửa sổ đang hiện không sử dụng sẽ được có/không làm mờ đi.

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: Không làm mờ cửa sổ không được kích hoạt.

1 – Có: Làm mờ cửa sổ không được kích hoạt.

Ngầm định của chương trình là 1.

6. Thư mục “1125 – Thư mục sao chép số liệu vào/ra”

Khai báo thư mục để chứa các dữ liệu khi thực hiện sao chép số liệu vào/ra do người dùng thực hiện tại menu “Hệ thống\Tiện ích\Sao chép số liệu vào/ra”.

Ngầm định của chương trình là “D:\Copy”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận