Tham số phân hệ “Dự án”

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 06/03/2021 – Ngày cập nhật: 17/05/2021

Chi tiết các tham số phân hệ “Dự án”

Các tham số phần này liên quan đến phân hệ dự án.

1. Tham số “810 – Cho phép hạch toán vào dự án mẹ”

Chương trình cho phép có/không hạch toán vào dự án mẹ:

0 – Không: Khi nhập chứng từ, không hạch toán vào dự án mẹ, chỉ hiện lên các dự án con để chọn.

1 – Có: Khi nhập chứng từ, có hạch toán vào dự án mẹ.

Chương trình ngầm định là 1.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận