Tham số thông tin chung của công ty

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 05/03/2021 – Ngày cập nhật: 17/05/2021

Chi tiết các tham số thông tin chung của “Công ty”

Các tham số phần này liên quan đến thông tin chung của công ty.

1. Tham số “001 – Mã số thuế của doanh nghiệp”

Thể hiện mã số thuế của doanh nghiệp trên các chứng từ, báo cáo, mẫu in.

2. Tham số “002 – Tỉnh thành”

Thể hiện Tỉnh thành của doanh nghiệp trên các chứng từ, báo cáo, mẫu in.

3. Tham số “003 – Quận huyện”

Thể hiện Quận huyện của doanh nghiệp trên các chứng từ, báo cáo, mẫu in.

4. Tham số “004 – Điện thoại”

Thể hiện số điện thoại của doanh nghiệp trên các chứng từ, báo cáo, mẫu in.

5. Tham số “005 – Fax”

Thể hiện số fax của doanh nghiệp trên các chứng từ, báo cáo, mẫu in.

6. Tham số “006 – Email”

Thể hiện email của doanh nghiệp trên các chứng từ, báo cáo, mẫu in.

7. Tham số “007 – Họ và tên của kế toán trưởng”

Khai báo họ và tên của kế toán trưởng in trên các báo cáo, mẫu in mẫu tiếng Việt.

8. Tham số “008 – Chief accountant’s name”

Khai báo họ và tên của kế toán trưởng in trên các báo cáo, mẫu in mẫu tiếng Anh.

9. Tham số “009 – Họ và tên của giám đốc”

Khai báo họ và tên giám đốc được in trên các báo cáo, mẫu in mẫu tiếng Việt.

10. Tham số “010 – Director’s name”

Khai báo họ và tên giám đốc in trên các báo cáo, mẫu in mẫu tiếng Anh.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận