Tập hợp và phân bổ cp NVL (không chi tiết theo mã vt), cp nhân công và cp chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/03/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Thực hiện tập hợp và phân bổ:

  1. Chi phí nvl – tk 621, mà chỉ tính giá trị (dựa vào số liệu sổ cái), không cần thiết chi tiết theo mã vật tư (lấy số liệu từ sổ kho).
  2. Chi phí nhân công – tk 622
  3. Chi phí sản xuất chung – tk 627x

Thông tin để tính toán dựa vào “Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí”.

Lưu ý: 

  1. Tại menu Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí cần khai báo “Số liệu tính toán = 0 – Không chi tiết theo NVL (lấy từ sổ cái)”.
  2. Trường hợp chi phí nvl – tk 621 cần phải tính chi tiết theo từng mã vt thì thực hiện tại menu “Tập hợp và phân bổ chi phí NVL – chi tiết theo mã vật tư”.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Tính và cập nhật giá sản phẩm\Th và pb cp NVL (không chi tiết theo vật tư), cp nhân công và cp chung.

 • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc để thực hiện tính toán

Truy cập menu, chương trình sẽ hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Nhập năm và kỳ tính toán.

Nhập Tk thpbcp: Có thể nhập cụ thể cho một tk thpbcp hoặc để trắng – khi này chương trình sẽ tính toán cho các tk thpbcp có khai báo “Số liệu tính toán = 0 – Không chi tiết theo NVL”.

Mã ĐVCS: Ngầm định là ĐVCS hiện tại, có thể đổi lại tại màn hình chính.

Bước 2. Thực hiện tính toán

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán theo các bước sau:

   1. Tập hợp, tính tổng chi phí phát sinh trong kỳ (Cp ps) theo từng tk thpbcp theo kiểu tập hợp đã khai báo.
   2. Phân bổ số tiền chi phí phát sinh của từng tk thbpcp được tính ở bước trên cho các đối tượng tính giá thành dựa theo kiểu phân bổ đã khai báo và số lượng sx trong kỳ của từng sản phẩm.
   3. Cộng chi phí dở dang đầu kỳ (Cp dddk) và số tiền phân bổ (Cp ps) để tính ra giá trị nhập kho (Cp cho sl nk) và chi phí dở dang cuối kỳ (Cp ddck) dựa vào số lượng nhập kho và số lượng dở dang cuối kỳ.

Bước 3. Xem kết quả tính toán

Sau khi tính toán xong thì chương trình sẽ hiện lên kết quả.

Có thể kết xuất kết quả tính toán ra excel khi chọn “Kết xuất”.

Kết quả tính toán theo 3 nội dung nêu ở “Bước 2” ở trên có thể xem tại các báo cáo:

   1. Giá thành sản xuất \ Báo cáo tập hợp và phân bổ chi phí \ Báo cáo cp phát sinh theo đối tượng tập hợp.
   2. Giá thành sản xuất \ Báo cáo tập hợp và phân bổ chi phí \ Báo cáo phân bổ chi phí cho số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.
   3. Giá thành sản xuất \ Báo cáo tập hợp và phân bổ chi phí \ Báo cáo phân bổ cp cho sản phẩm dở dang và sp nhập kho.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Bình luận

 1. bạn ơi mình hỏi chút
  tại sao các bước mình đã làm mà đến bước tập hợp 621 sau khi trương trình báo thực hiện xong không hiện ra bảng tập hợp. vào xem bảng cân đối thì tk 621 đã có phát sinh
  và đến bước tập hợp 622, 627 ko thực hiện được

Để lại bình luận